شایعاتی مبنی بر زنده بودن اسرا در خاک عراق یا کشورهای عربی بی‌اساس است!

فاطمه شعبانی : بعد از ۳۷-۳۸ سال پسرها در قاب همچنان ۲۱-۲۰ ساله مانده اند اما همه این سالها بر مادر و بقیه رفته و ردپایش را برموها و صورتشان گذاشته است. مادر دیده که جوانش رفته اما برگشتنش را ندیده است. گاهی با خود می‌گوید:« اگر برگردد چه شکلی است؟ یعنی پیر و موهایش سفید […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق